top of page
shutterstock_1676169577.jpg

SLUŽBY COVID-19

DEZINFEKCE PROTI COVID-19 VE VNITŘNÍCH PROSTRÁCH

COVID-19 je vysoce infekční onemocnění, způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Virus, který ho způsobuje, se přenáší při blízkém kontaktu infikované osoby s jinou osobou. Malé kapičky a aerosoly se šíří z nosu a úst infikované osoby při dýchání, kýchání, kašlání nebo mluvení. Usazují se na plochách a površích, z nichž se mohou pouhým dotykem přenést na zdravého člověka a nakazit ho.

Dezinfikujeme s odborností a opatrností 

  • Provádíme ochrannou dezinfekci technologií ULV (Ultra low volume). Ošetřujeme podlahy, plochy dveří, vypínače a další plochy, kterých se lidi dotýkají.

  • Dále je možné aplikovat prostředek na všechny povrchy tzv. rosením. Rozptýlené kapénky dosáhnou i na špatně dostupné plochy a souvislou vrstvou pokryjí i členité profily nebo jiné nepravidelné tvary.

bottom of page