DERATIZACE

  DEZINSEKCE

  DEZINFEKCE

  FUMIGACED.D.D. SERVIS OPAVA v.o.s.

Olomoucká 553/90
746 01 Opava
Czech Republic

IČO: 259 11 392
DIČ: CZ25911392

Tel.: +420 553 653 633
Tel.: +420 553 653 634
Fax: +420 553 653 635

ukaž na mapě

Kontaktní osoby:

Libor ŽÍDEK
jednatel společnosti
Tel.: +420 602 843 994

Helena ŽÍDKOVÁ
asistentka
Tel.:+420 721 666 538

E-mail:

info@dddservisopava.cz
TOPlist

Dezinfekce

Je soubor opatření vedoucí ke zneškodňování choroboplodných (patogenních) nebo jinak škodlivých mikroorganismů na živých či neživých materiálech pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů,které mají přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavé osobě či zvířeti.

Firma D.D.D. SERVIS OPAVA v.o.s. v této oblasti nabízí:


 1. Provedení dezinfekčních zásahů

   - jak preventivních, tak i ohniskových.


 2. Provedení dezinfekce v různých objektech a prostorách

   - zemědělské, průmyslové či komunální sféry jako jsou:

   Drůbežárny - dezinfekce mokrou (postřikem) a suchou cestou (aerosolem)

   Objekty živočišné výroby (vepříny, kravíny) - před naskladněním i po nákazách

   Chladící a mrazící boxy - prostorovou aplikací nebo postřikem skladovacích kapacit.(mrazírny)

   Velkokapacitní kuchyně a výrobny


 3. V zemědělství

   - na úseku živočišné výroby, pak tyto úkony provádí ve spolupráci a dle pokynů příslušného veterinárního orgánu.


 4. Disponuje potřebnou aplikační technikou

   - a odborně vyškoleným personálem s dlouholetou praxí v oboru.


Firma D.D.D. SERVIS OPAVA v.o.s. vlastní všechny zákonem stanovené dokumenty a povolení k této činnosti.(koncese dle §58 zák. 258/2000 sb. a povolení dle zák. č. 166/1999 Sb.)

Používané připravky: • Chloramin B, BM, Dikonit


 • Formaster, CID 20, Virocid


 • Divosan Fog forte


 • Depros FF, Virkon S
[^] Nahoru