DERATIZACE

  DEZINSEKCE

  DEZINFEKCE

  FUMIGACED.D.D. SERVIS OPAVA v.o.s.

Olomoucká 553/90
746 01 Opava
Czech Republic

IČO: 259 11 392
DIČ: CZ25911392

Tel.: +420 553 653 633
Tel.: +420 553 653 634
Fax: +420 553 653 635

ukaž na mapě

Kontaktní osoby:

Libor ŽÍDEK
jednatel společnosti
Tel.: +420 602 843 994

Helena ŽÍDKOVÁ
asistentka
Tel.:+420 721 666 538

E-mail:

info@dddservisopava.cz
TOPlist

Deratizace

je soubor opatření, která směřují k hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců. Jedná se o opatření jak preventivní, tak především chemické metody hubení hlodavců

Tyto využívají rodenticídních nástrah 3. generace. V závislosti na biologii hlodavců doporučujeme provést v daných objektech minimálně 2 zásahy ročně v obdobích jaro, podzim. V tomto intervalu pak dle dohody provádíme průběžné servisní kontroly, které zahrnují:

Základní rozmístění deratizačních nástrah v uzamykatelných boxech PROTECTA LP – Urbanguard či klasických plastových staniček Promus P dle deratizačního schématu a systému HACCP.

     Rozmístění živolovných odchytových pastí KETCH-all uvnitř výrobních a skladovacích prostor, zvláště u vstupů do budov a spojovacích prostorů (lávky, chodby).


Výstražné označení a očíslování stanovišť s deratizační nástrahou (výstražné samolepky a cedulky, druhy účinných látek) a jejich umístění po obvodu výrobních a skladovacích prostor.(možno vytvořit více okruhů zabezpečení).


Pravidelné kontroly deratizace dle deratizačního schématu. (měsíční - čtvrtletní)

V rámci plošné deratizace či kontrol deratizace provádění sběru starých nástrah a nalezených uhynulých hlodavců a jejich likvidace mimo objekty odběratele( smlouva dle zákona č.185/2001 sb.)

Průzkum venkovních ploch v okolí objektů zákazníka a provádění externí deratizace rozsypáním do nor.

Vyhotovení protokolu o provedení deratizace a zaznamenání situace do tabulky kontrol deratizace či kontrolní knize zákazníka.

Zpracování harmonogramu a jeho sledování včetně jednotlivých úkonů.

Pravidelný pohovor se zákazníkem a řešení podnětů v rámci systému jakosti ISO 9001.

Vyhodnocení deratizace – četnost dle dohody.

Aktualizace agendy dle platné legislativy – složka DDD SERVIS OPAVA vedená na úseku řízení jakosti (bezpečnostní listy,etikety,povolení,osvědčení k činnosti,certifikát ISO 9001 atd.)

Používané přípravky:


1. Antikoagulanty:

   
Granulované – Baraki G, Lanirát G, Norat G, Tarin G
Zrno – Baraki Z
Pevná formulace – Baraki B, Storm WBB
Pasta – Racumin pasta, Ratimor pasta
Do vlhka – Norat H
   

K těmto přípravkům lze dle potřeby přimíchat různé atraktanty (cukr, masokostní nebo rybí moučka, ryby, atd.)

2. Fumiganty:

    Fosforovodík (PH 3) – venkovní plochy


[^] Nahoru